Stravovanie podnikateľa a daňový výdavok

Stravovanie podnikateľa a daňový výdavok

     Fyzická osoba podnikateľ, takisto môže riešiť z daňového hľadiska výdavky na stravovanie ako daňový výdavok. Tieto skutočnosti vyplývajú z  § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP"). Takto daňový...

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

     Od 1.3.2021 dochádza k zmene stravovania zamestnancov, čo má vplyv aj na daňový princíp oslobodenia od dane z príjmov. Túto skutočnosť upravuje novela č. 76/2021 Z. z. Ako sa mení princíp poskytovania stravovania Od 1.3. 2021 zamestnávateľ bude zabezpečovať...

Uvádzanie príspevkov, ošetrovného a PN v daňových priznaniach FO za účelom dosiahnutia minimálnej hodnoty na uplatnenie nároku na daňový bonus (6 násobok minimálnej mzdy)

Uvádzanie príspevkov, ošetrovného a PN v daňových priznaniach FO za účelom dosiahnutia minimálnej hodnoty na uplatnenie nároku na daňový bonus (6 násobok minimálnej mzdy)

Mimoriadna situácia si vyžiadala aj riešenia ohľadne minimálneho zdaniteľného príjmu na účely uplatnenia daňového bonusu podľa § 33 ZDP, kde zákon vyžaduje minimálnu hranicu zdaniteľného príjmu vo výške 6 násobku minimálnej mzdy. Zdaniteľný príjem je ten, ktorý je...