Vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Nechajte čísla na nás. Máme profesionálny tím účtovníkov. 

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Nestrácajte čas neustálym sledovaním legislatívnych zmien.

ekonix

Ponúkame vám softvérové riešenie pre zvýšenie produktivity práce.

Efektívita | Prehľad | Nastavenie /ošetrenie opakujúcich sa činností

MZDY

Preneste na nás zodpovednosť za kompletné spracovanie miezd.  

Budeme za Vás sledovať legislatívne zmeny, spracovávať mzdy na základe Vašich podkladov a poskytovať podporu Vašim zamestnancom.

O nás

ATOM GROUP sa špecializuje na služby v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva v Slovenskej a Českej republike. Členmi ATOM GROUP sú spoločnosti Atom Group s.r.o., ATOMINI s.r.o.,  Atom Consult s.r.o., ATOM-UM s.r.o. a  Atom Group CZ s.r.o.

Zameriavame sa na vedenie podvojného účtovníctva, vedenie mzdovej agendy, poradenstvo v oblasti daní, ich optimalizácie a správy. S tímom profesionálnych účtovníkov a daňových poradcov Vám prinesieme spoľahlivosť, odbornosť, lojálnosť a ľudský prístup k riešeniu Vašich problémov. Na vedenie účtovnej evidencie využívame naše moderné IT riešenia, ktoré poskytujú dokonalý prehľad o stave financií Vašej firmy, no dokážeme pracovať aj s účtovným softvérom klienta. Rozumieme Vašim potrebám.

Pripojte sa k našim spokojným klientom a budujte svoje podnikanie bez starostí
o účtovnú a daňovú agendu.

Venujte sa tomu, čo Vás baví, rozvíjajte sa s nami.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Našim klientom poskytujeme služby podľa aktuálnych trendov vo svete, prinášame ÚČTOVNÍCTVO ONLINE s užívateľsky intuitívnou online aplikáciou, od digitálneho archívu až po automaticky generované reporty.

Podvojné účtovníctvo

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka
 • evidencia:
  • pohľadávok a záväzkov
  • majetku
  • zásob
  • peňažných prostriedkov

ÚČTOVNÍCTVO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 • podvojné účtovníctvo
 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • členenie príjmov z hlavnej a vedľajšej činnosti
 • výročná správa
 • účtovná závierka

FYZICKÉ OSOBY / SZČO

 • JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • peňažný denník
  • kniha pohľadávok
  • kniha záväzkov
  • pomocné knihy
  • výkaz o majetku a záväzkoch
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch

DANE A DAŇOVÉ PORADENSTVO

U nás nájdete tím odborníkov, ktorí využívajú svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti
k riešeniu Vašich problémov v daňovej oblasti. Poskytujeme konzultácie ku všetkým typom daní, stanoviská k významným hospodárskym operáciám a v neposlednom rade Vás informujeme o aktuálnych zmenách daňových predpisov.

DAŇOVÁ AGENDA

 • ako súčasť účtovnej agendy
  • daň z príjmov
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z nehnuteľností
  • daň z motorových vozidiel
 • spracovanie DP FO
 • daňová evidencia

ONLINE DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • zaregistrujte sa

 • napíšte svoju otázku z daňovej oblasti

 • konzultujte do pochopenia odpovede

PÍSOMNÉ STANOVISKO

 • zaregistrujte sa

 • napíšte svoj problém z daňovej oblasti

 • vypracujeme cenovú ponuku

 • po akceptácii vypracujeme a zašleme písomné stanovisko vo formáte PDF

EKONIX

Ponúkame vám softvérové riešenie pre zvýšenie produktivity práce. Pozostáva z viacerých modulov, ktoré vám umožnia pracovať efektívnejšie a udržať si prehľad, ušetriť činnosti opakované každý deň / mesiac.

DIGITÁLNY ARCHÍV

Kedykoľvek potrebujete vyhľadajte

 • faktúry
 • zmluvy
 • bločky, interné dokumenty
 • delegujte prístupy viacerým užívateľom s rôznymi právomocami
 • prístup 24/7, kedy a kde chcete

Majte prehľad o 

 • naskenovaní
 • schválení
 • zaúčtovaní
 • úhrade

ÚČTOVNÍCTVO V REÁLNOM ČASE

ÚČTOVNÍCTVO ONLINE znamená prístup k dátam z účtovníctva v reálnom čase, zrozumiteľne a z akéhokoľvek zariadenia, majte k dispozícií

 • výsledovku a súvahu: hospodársky výsledok Vašej firmy
 • pokročilý reporting
 • automatické generovanie reportov
 • rýchle generovanie platobných príkazov
 • veľké množstvo notifikácií

PREPOJENIE S ÚČTOVNÍCTVOM

Obojsmerná synchronizácia s vašim účtovným programom

 • minimalizovanie manuálnej práce
 • eliminácia chybovosti v zadávaní údajov
 • dochádzkový systém
 • online sklady
 • fakturácia
 • grafy
 • finančné plány
 • prehľady

MZDY

Preneste na nás zodpovednosť za kompletné spracovanie miezd.  Budeme za Vás sledovať legislatívne zmeny, spracovávať mzdy na základe Vašich podkladov a poskytovať podporu Vašim zamestnancom.

Priebežná a ročná mzdová agenda

 • výpočet a spracovanie miezd
 • mzdové listy a výplatné pásky
 • mzdové a štatistické reporty
 • príkazy na úhradu miezd a odvodov
 • ročné zúčtovanie dane na daň z príjmov FO

Komunikácia so štátnymi organizáciami

 • oznamovacie povinnosti vo vzťahu k SP, ZP, DDP
 • výkazníctvo do poisťovní
 • podklady a zastupovanie pri kontrolách
 • súčinnosť pri dožiadaní súdov a exekúciách

Pracovnoprávne poradenstvo

 • pracovnoprávny servis
 • revízia a aktualizácia zmlúv a dohôd
 • príprava a poradenstvo pracovnoprávnej dokumentácií
 • poradenstvo pri organizačných zmenách

NÁŠ TÍM

Marián Harušinec

Lucia Papšová

Miroslava Heššová

Petra Vrábliková

Alena Drblíková

Viktória Horáčiková

Ivana Repiská

Katarína Vráblová

Vladimír Ozimý

konateľ

Člen SKDP, špecialista na dane a účtovníctvo.

Martin Šrámek

konateľ

Zodpovedný za obchodné vzťahy s klientami, účtovníctvo a dane.

Miroslav Útlý

konateľ

Zodpovedný za obchodné vzťahy s klientami, účtovníctvo a IT.

CENNÍK

Cenu stanovujeme vždy individuálne po dohode s klientom.  

Cena závisí od rozsahu, charakteru a časovej náročnosti poskytovaných služieb.

Cenník pre účtovníctvo

V

Min. paušál 75 EUR (neplatca DPH)

V

Min. paušál 150 EUR (platca DPH)

Cenník pre daňové poradenstvo

V

online daňové poradenstvo od 10,-€ mesačne

V

písomné stanovisko (cena sa odvíja od času potrebného na vypracovanie písomného stanoviska)

kontaktujte nás

+421 948 688 952

office Považská Bystrica

+421 948 276 880

office Bratislava

+421 948 005 509

office Praha

info@atomgroup.sk

Kontaktný formulár

Teší nás, že Vás zaujali naše služby. Napíšte nám správu a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

  Vedenie účtovníctvaDaňové poradenstvoEkonomické a účtovné poradenstvoPersonálne a mzdové otázkyTransferová dokumentáciaElektronická dokumentáciainé


  ánonieregistrovaný podľa §7

  NÁJDETE NÁS

  Považská Bystrica

  Atom Group s.r.o.

  Štúrova 9
  Považská Bystrica 017 01

  ATOMINI s.r.o.

  Štúrova 9
  Považská Bystrica 017 01

  Praha

  Atom Group CZ s.r.o.

  Roháčova 37
  130 00 Praha 3 – Žižkov

  Bratislava

  Atom Consult s.r.o.

  Budatínska 10
  Bratislava 851 06

  ATOM-UM s.r.o.

  Budatínska 10
  Bratislava 851 06