Vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo

Nechajte čísla na nás. Máme profesionálny tím účtovníkov. 

DAŇOVÉ PORADENSTVO

Nestrácajte čas neustálym sledovaním legislatívnych zmien.

ekonix

Ponúkame vám softvérové riešenie pre zvýšenie produktivity práce.

Efektívita | Prehľad | Nastavenie /ošetrenie opakujúcich sa činností

MZDY

Preneste na nás zodpovednosť za kompletné spracovanie miezd.  

Budeme za Vás sledovať legislatívne zmeny, spracovávať mzdy na základe Vašich podkladov a poskytovať podporu Vašim zamestnancom.

O nás

ATOM GROUP sa špecializuje na služby v oblasti vedenia účtovníctva a daňového poradenstva v Slovenskej a Českej republike. Členmi ATOM GROUP sú spoločnosti Atom Group s.r.o., ATOMINI s.r.o.,  Atom Consult s.r.o., ATOM-UM s.r.o. a  Atom Group CZ s.r.o.

Zameriavame sa na vedenie podvojného účtovníctva, vedenie mzdovej agendy, poradenstvo v oblasti daní, ich optimalizácie a správy. S tímom profesionálnych účtovníkov a daňových poradcov Vám prinesieme spoľahlivosť, odbornosť, lojálnosť a ľudský prístup k riešeniu Vašich problémov. Na vedenie účtovnej evidencie využívame naše moderné IT riešenia, ktoré poskytujú dokonalý prehľad o stave financií Vašej firmy, no dokážeme pracovať aj s účtovným softvérom klienta. Rozumieme Vašim potrebám.

Pripojte sa k našim spokojným klientom a budujte svoje podnikanie bez starostí
o účtovnú a daňovú agendu.

Venujte sa tomu, čo Vás baví, rozvíjajte sa s nami.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A EKONOMICKÉ PORADENSTVO

Našim klientom poskytujeme služby podľa aktuálnych trendov vo svete, prinášame ÚČTOVNÍCTVO ONLINE s užívateľsky intuitívnou online aplikáciou, od digitálneho archívu až po automaticky generované reporty.

Podvojné účtovníctvo

 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • účtovná uzávierka
 • účtovná závierka
 • evidencia:
  • pohľadávok a záväzkov
  • majetku
  • zásob
  • peňažných prostriedkov

ÚČTOVNÍCTVO NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

 • podvojné účtovníctvo
 • hlavná kniha
 • účtovný denník
 • členenie príjmov z hlavnej a vedľajšej činnosti
 • výročná správa
 • účtovná závierka

DANE A DAŇOVÉ PORADENSTVO

U nás nájdete tím odborníkov, ktorí využívajú svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti
k riešeniu Vašich problémov v daňovej oblasti. Poskytujeme konzultácie ku všetkým typom daní, stanoviská k významným hospodárskym operáciám a v neposlednom rade Vás informujeme o aktuálnych zmenách daňových predpisov.

DAŇOVÁ AGENDA

 • ako súčasť účtovnej agendy
  • daň z príjmov
  • daň z pridanej hodnoty
  • daň z nehnuteľností
  • daň z motorových vozidiel
 • spracovanie DP FO
 • daňová evidencia

ONLINE DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • zaregistrujte sa

 • napíšte svoju otázku z daňovej oblasti

 • konzultujte do pochopenia odpovede

PÍSOMNÉ STANOVISKO

 • zaregistrujte sa

 • napíšte svoj problém z daňovej oblasti

 • vypracujeme cenovú ponuku

 • po akceptácii vypracujeme a zašleme písomné stanovisko vo formáte PDF

EKONIX

Ponúkame vám softvérové riešenie pre zvýšenie produktivity práce. Pozostáva z viacerých modulov, ktoré vám umožnia pracovať efektívnejšie a udržať si prehľad, ušetriť činnosti opakované každý deň / mesiac.

DIGITÁLNY ARCHÍV

Kedykoľvek potrebujete vyhľadajte

 • faktúry
 • zmluvy
 • bločky, interné dokumenty
 • delegujte prístupy viacerým užívateľom s rôznymi právomocami
 • prístup 24/7, kedy a kde chcete

Majte prehľad o 

 • naskenovaní
 • schválení
 • zaúčtovaní
 • úhrade

ÚČTOVNÍCTVO V REÁLNOM ČASE

ÚČTOVNÍCTVO ONLINE znamená prístup k dátam z účtovníctva v reálnom čase, zrozumiteľne a z akéhokoľvek zariadenia, majte k dispozícií

 • výsledovku a súvahu: hospodársky výsledok Vašej firmy
 • pokročilý reporting
 • automatické generovanie reportov
 • rýchle generovanie platobných príkazov
 • veľké množstvo notifikácií

PREPOJENIE S ÚČTOVNÍCTVOM

Obojsmerná synchronizácia s vašim účtovným programom

 • minimalizovanie manuálnej práce
 • eliminácia chybovosti v zadávaní údajov
 • dochádzkový systém
 • online sklady
 • fakturácia
 • grafy
 • finančné plány
 • prehľady

MZDY

Preneste na nás zodpovednosť za kompletné spracovanie miezd.  Budeme za Vás sledovať legislatívne zmeny, spracovávať mzdy na základe Vašich podkladov a poskytovať podporu Vašim zamestnancom.

Priebežná a ročná mzdová agenda

 • výpočet a spracovanie miezd
 • mzdové listy a výplatné pásky
 • mzdové a štatistické reporty
 • príkazy na úhradu miezd a odvodov
 • ročné zúčtovanie dane na daň z príjmov FO

Komunikácia so štátnymi organizáciami

 • oznamovacie povinnosti vo vzťahu k SP, ZP, DDP
 • výkazníctvo do poisťovní
 • podklady a zastupovanie pri kontrolách
 • súčinnosť pri dožiadaní súdov a exekúciách

Pracovnoprávne poradenstvo

 • pracovnoprávny servis
 • revízia a aktualizácia zmlúv a dohôd
 • príprava a poradenstvo pracovnoprávnej dokumentácií
 • poradenstvo pri organizačných zmenách

NÁŠ TÍM

Marián Harušinec

Nadežda Odnogová

Miroslava Heššová

Petra Vrábliková

Alena Drblíková

Viktória Horáčiková

Ivana Repiská

Lenka Kleinedlerová

Marianna Orlíková

Terézia Chlebanová

Silvia Kupčíková

Vladimír Ozimý

konateľ

Člen SKDP, špecialista na dane a účtovníctvo.

Martin Šrámek

konateľ

Zodpovedný za obchodné vzťahy s klientami, účtovníctvo a dane.

Miroslav Útlý

konateľ

Zodpovedný za obchodné vzťahy s klientami, účtovníctvo a IT.

CENNÍK

Cenu stanovujeme vždy individuálne po dohode s klientom.  

Cena závisí od rozsahu, charakteru a časovej náročnosti poskytovaných služieb.

Cenník pre účtovníctvo

V

Min. paušál 85 EUR (neplatca DPH)

V

Min. paušál 170 EUR (platca DPH)

Cenník pre daňové poradenstvo

V

online daňové poradenstvo od 30,-€ mesačne

V

písomné stanovisko (cena sa odvíja od času potrebného na vypracovanie písomného stanoviska)

kontaktujte nás

+421 948 688 952

office Považská Bystrica

+421 948 276 880

office Bratislava

+421 948 005 509

office Praha

info@atomgroup.sk

Kontaktný formulár

Teší nás, že Vás zaujali naše služby. Napíšte nám správu a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.

  Vedenie účtovníctvaDaňové poradenstvoEkonomické a účtovné poradenstvoPersonálne a mzdové otázkyTransferová dokumentáciaElektronická dokumentáciainé


  ánonieregistrovaný podľa §7

  NÁJDETE NÁS

  Považská Bystrica

  Atom Group s.r.o.

  Štúrova 9
  Považská Bystrica 017 01

  ATOMINI s.r.o.

  Štúrova 9
  Považská Bystrica 017 01

  Praha

  Atom Group CZ s.r.o.

  Roháčova 37
  130 00 Praha 3 – Žižkov

  Bratislava

  Atom Consult s.r.o.

  Budatínska 10
  Bratislava 851 06

  ATOM-UM s.r.o.

  Budatínska 10
  Bratislava 851 06