Zmena výšky stravného a náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách

19. apríla 2022
Ing. Vladimír Ozimý
Všetky články

Dňa 7.4.2022 bolo vyhlásené Opatrenie 116/2022 Z. z. o sumách stravného z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa menia sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma. Nové sumy stravného sa použijú od 1.5.2022 a ich hodnota po novom bude v závislosti od trvania (tuzemskej) pracovnej cesty nasledovne:

Úprava súm stravného platného pre tuzemské pracovné cesty má vplyv nielen na výšku náhrad poskytovaných zamestnancom za tuzemské pracovné cesty, ale aj na výšku príspevkov, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom na stravovanie podľa Zákonníka práce alebo iných osobitných predpisov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že od 01.05.2022 platí (v prípade príspevkov na stravovanie zamestnancov v súlade so Zákonníkom práce):

Sumy stravného pri zahraničných pracovných cestách zostávajú nezmenené.

Takisto  bolo v Zbierke zákonov publikované aj ďalšie opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (č. 117/2022 Z. z.), v tomto prípade o sumách základnej náhrady za každý 1 km jazdy používania cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Aj v tomto prípade sa nové, zvýšené sumy použijú od 1. 5 2022 a budú: