Uplatňovanie výdavkov pri pracovných cestách

Radi by sme Vás nasmerovali ako správne postupovať pri uplatňovaní výdavkov pri pracovných cestách. Základná vec spočíva v tom, že pre uplatnenie daňového výdavku nepostačuje doručiť našej účtovnej spoločnosti len doklady spojené s pracovnou cestou ako: Náklady na...

Podanie daňového priznania v systéme OSS

    Zdaniteľná osoba, ktorá sa zaregistrovala do systému OSS (One Stop Shop systém) má v októbri po prvýkrát podať daňové priznanie do konca októbra za tretí kvartál 2021, čo je zdaňovacím obdobím v tomto systéme. V tejto lehote je však aj splatná daň. Treba si dávať...

Stravovanie podnikateľa a daňový výdavok

     Fyzická osoba podnikateľ, takisto môže riešiť z daňového hľadiska výdavky na stravovanie ako daňový výdavok. Tieto skutočnosti vyplývajú z  § 19 ods. 2 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP"). Takto daňový...

Stravovanie zamestnancov od 1.3.2021

     Od 1.3.2021 dochádza k zmene stravovania zamestnancov, čo má vplyv aj na daňový princíp oslobodenia od dane z príjmov. Túto skutočnosť upravuje novela č. 76/2021 Z. z. Ako sa mení princíp poskytovania stravovania Od 1.3. 2021 zamestnávateľ bude zabezpečovať...