O nás

ATOM Group tím.

Vladimír Ozimý

Spoluzakladateľ, daňové otázky

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne rieši problematiku daní a radí množstvu zákazníkov.

Miroslav Útlý

Spoluzakladateľ, technické otázky

Zodpovedný za elektronickú komunikáciu a obchodné vzťahy s klientmi. Má procesné a auditorské zručnosti, ktorú využíva pri navrhovaní štrukturálnych riešení pre klientov. Skúsenosti boli získané dlhodobou praxou vo významných audítorských spoločnostiach. 

Tím odborníkov | Zapísaní v zozname daňových poradcov

Vedenie účtovníctva a daňovému poradenstvu sa venujeme viac ako 10 rokov. Každý z našich garantov je špecialistom vo svojom odbore. Medzi prvými prichádzame do kontaktu s plánovanými zmenami v daňovej a účtovnej oblasti. Vy tým získavate vopred informácie o pripravovaných zákonoch a smerniciach čo viete využiť v plánovaní svojich obchodných kativít.